Är du träningsbar?

feb. 18, 2017 by

Träningsbarhet Otillräcklig träningsbarhet är den vanligaste anledningen till att man inte kommer vidare i sin utveckling. Om funktionell träning är svaret på hur vi bör träna, vad är då frågan? Vanligt är att man börjar med ”vad”. Vad ska jag